RSB internet - ponuka pripojenia

RSB » BytovkaNet Napíšte nám - info@rsb.sk

Kontakty

 • Adresa:
  RSB, s.r.o
  Mierova 4
  902 01 Pezinok
 • Telefón/Fax:
  +421 336 432 946
  +421 905 493 995
 • E-mail:
  info@rsb.sk


Všeobecné obchodnné podmienky [PDF]

BytovkaNet

Tento spôsob pripojenia je určený predovšetkým pre skupinu obyvateľov, bývajúcich v jednom dome.

VÝHODY

Nepretržité pripojenie k INTERNETU 24 hodín denne s vysokou prenosovou rýchlosťou, bez akéhokoľvek časového, alebo dátového obmedzenia.

Pripojenie sa realizuje prostredníctvom káblovej siete, ktorá je v bytovke už zavedená, takže nie je potrebné inštalovať žiadne ďalšie zariadenia. V starších bytovkách, kde nie sú pripravené bytové dátové rozvody, je potrebné zaviesť do bytu nový dátový kábel.

Výhodnejšie ceny za pripojenie (cenník).

TERMÍNY

Max. do 2 dní od prijatia Vašej žiadosti o zriadenie pripojenia, Vás skontaktuje náš pracovník, ktorý s Vami dohodne termín inštalácie.

CENA

Za zriadenie pripojenia neúčtujeme žiadne zriaďovacie poplatky. Cena za zriadenie pripojenia a nastavenie Vášho počítača je NULOVÁ.

V prípade, že vo vašom byte dosiaľ nie je zavedený dátový kábel, alebo v byte nie sú pripravené dátové rozvody ústiace do spoločných priestorov domu, účtujeme jednorazový poplatok za zavedenie dátového kábla vo výške 33 EUR.

Nepožadujeme od vás žiadne dlhodobé záväzky vo forme zmluvnej viazanosti.

Copyright 2005-2008 © RSB ˆ na začiatok ˆ